UYGUR ATASÖZLERİNDE YÜCELTİLEN DEĞERLER

UYGUR ATASÖZLERİNDE YÜCELTİLEN DEĞERLER

Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2009 Cilt 11 Sayı 1 (87-104)

ÖZET: Zengin bir halk edebiyatı vücuda getirmiş olan Türk milletinin, zaman zaman değişmeler göstererek, geçmişten günümüze kadar taşıdığı çeşitli konu ve temalarda binlerce atasözü mevcuttur. Bu atasözleri içinde, Türk insanının mayasında olan, karakterine şekil veren yüceltilmiş değerlerin ve erdemli davranışların belirtildiği, vurgulandığı ve gelecek nesillere öğretmek amacıyla ortaya konduğu hikmetli sözler önemli bir yer tutar.

Makaleyi PDF Formatında İNDİR

No Comments

Leave a Comment