1900–1983 Yıllar Arasında Çin'de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu

1900–1983 Yıllar Arasında Çin’de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu

Özet: 1900–1983 Yılları Arasında Çin’de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu başlıklı bu çalışmanın alanı Xianjian Uygur Otonom Bölgesi tarihi araştırmalarının ana içeriğini kapsamaktadır. Burada bir araya toplan bazı materyaller genel olarak tanıtılmaya çalışılmış ve yaklaşık son 100 yıldan bu yana Çin’de Uygur tarihi araştırmalarının genel görünümü hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çin, Uygur, Araştırma, Tarih.

Yazının Tamamı (PDF Formatında)

No Comments

Leave a Comment