UYGUR ATASÖZLERİNDE YÜCELTİLEN DEĞERLER

UYGUR ATASÖZLERİNDE YÜCELTİLEN DEĞERLER

Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2009 Cilt 11 Sayı 1 (87-104) ÖZET: Zengin bir halk edebiyatı vücuda getirmiş olan Türk milletinin, zaman zaman değişmeler göstererek, geçmişten günümüze kadar taşıdığı çeşitli konu ve temalarda binlerce atasözü mevcuttur. Bu atasözleri içinde, Türk insanının mayasında olan, karakterineDevamı

Etiket:
Kategory: Dil, Edebiyat

YAZI DİLİNE GÖRE, YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN KUÇA AĞZINDAKİ SES DEĞİŞMELERİ

YAZI DİLİNE GÖRE, YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN KUÇA AĞZINDAKİ SES DEĞİŞMELERİ

Zekiye Gül ELBİR (Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elâzığ.) GİRİŞ: Orhun Kitâbelerinde, ilk defa, 717 yılındaki ayaklanmalar münasebetiyle zikredilen Uygurlar Çin kaynaklarında adlarının türlü şekilleri ile anılmışlardır: Hoei-ho, Vei-ho, Huei-hu, Wei-wu vb. Uygur adının mânası, 974’te tamamlanan Çince Kiu Wu Tai adlı eserde “şahin sür’ati ileDevamı

Etiket: ,
Kategory: Dil

Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Gelişmeler

Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Gelişmeler

Dr.Abdürreşit Celil QARLUQ* Özet: 19-yüzyılın sonlarından itibaren Türk dilli halklar arasında giderek yaygınlaşan Ceditçi Hareket Uygur toplumunu belirli düzeyde etkilemeye çalışsa da, egemen olan politik güçler ve toplumda kökleşmiş çıkar guruplarının engellemesiyle pek başarılı olamamıştır. Dolayısıyla ÇKP iktidarına kadar genellikle geleneksel yapıyı korumuştur. Uygur Özerk Bölgesinin kurulmasıyla Uygur toplumunda yeniDevamı

Etiket:
Kategory: Kültür

Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü

Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü

Yusufcan YASİN ÖZET: Kitanlar, 10.asrın başlarından Moğol istilasına kadar Doğu ve Orta Asya tarihinde oldukça büyük bir güç gösteren ve birçok bakımdan Türk tarihini etkileyen bir kavimdir. Yaklaşık üç asır devam eden bu tarih sürecinde Kitanların siyasi, askeri ve kültürel hayatında görülen gelişmeler Türklerin önemli bir kolu olan Uygurlarla yakındanDevamı

Etiket: ,
Kategory: Tarih

UYGUR HALK DESTANLARI ÜZERİNE ÇİN’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ELESTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ

UYGUR HALK DESTANLARI ÜZERİNE ÇİN’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ELESTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdulhakim MEHMET Uygur halk destanları, Uygur Türklerinin hayata ve olaylara bakışını, estetik zevklerini, milli şuurunu ve manevi dünyasını yansıtmaktadır. Uygur milli kimliğinin bir parçası olan bu destanlar Uygur halk edebiyatının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda çok sayıda destan metni tespit edilmiş, üzerinde metin yayını çalışmaları veDevamı

Etiket:
Kategory: Edebiyat

Çağdaş Türk Şiveleri arasında aktarma meseleleri

Çağdaş Türk Şiveleri arasında aktarma meseleleri

M. Fatih ALKAYIŞ Çağdaş Türk şiveleriyle yazılmış eserleri bir şiveden başka bir şiveye aktarırken dikkat edilmesi gereken hususların başında “ek, kelime, kavram ve cümleleri” aynı etkiyi yaratacak biçimde çevirmek gelmektedir. Bu sayede anlam veya şekil bulanıklığı ortadan kalkar. Türk şivelerinin tasnifinde Doğu Türkçesinin bir kolu olarak kabul edilen Yeni Uygur Türkçesi, Batı Türkçesi içerisinde yer alan TürkiyeDevamı

Etiket:
Kategory: Dil

1900–1983 Yıllar Arasında Çin’de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu

1900–1983 Yıllar Arasında Çin'de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu

Özet: 1900–1983 Yılları Arasında Çin’de Uygur Araştırmaları Tarihinin Genel Durumu başlıklı bu çalışmanın alanı Xianjian Uygur Otonom Bölgesi tarihi araştırmalarının ana içeriğini kapsamaktadır. Burada bir araya toplan bazı materyaller genel olarak tanıtılmaya çalışılmış ve yaklaşık son 100 yıldan bu yana Çin’de Uygur tarihi araştırmalarının genel görünümü hakkında bilgi verilmiştir. Anahtar Kelimeler:Devamı

Etiket:
Kategory: Sanat